6 lutego 2018 r. obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu.

W związku z tym ogłaszamy w szkole konkurs dla klas IV-VII pod hasłem

"Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci".

 

Konkurs Informatyczny dla uczniów klas IV-VII

„Bezpieczny Internet”

 

Regulamin Konkursu

1.      Cele konkursu:

  • propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu (m. in. cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.)
  • kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci
  • zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu
  • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności

 

2. Forma konkursu: prezentacja multimedialna o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu

 Formą konkursu jest prezentacja multimedialna wykonana indywidualnie  w programie Microsoft Office PowerPoint. Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 10 slajdów, na których musi znaleźć się: tytuł pracy, bibliografia, autor, grafika, netykieta.

Prace należy zapisać na płytach CD lub pendrive i składać u nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych.

 

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach

            I Uczniowie klas IV-V

            II Uczniowie klas VI-VII

 

3.      Ocena konkursu

Organizatorzy oceniając prezentacje multimedialne będą brali pod uwagę:

·         wartość merytoryczną pracy

·         sposób zaprezentowania pracy (trafność przekazu)

·         oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy

·         stronę artystyczną pracy

·         techniczną jakość pracy

           

4.       Nagrody:
         

          Za pierwsze miejsca przewidziano nagrody i dyplomy.

          Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Prace należy składać u nauczycieli uczących informatyki i zajęć komputerowych do dnia  2 lutego 2018 r. do godz. 10

Ogłoszenie wyników 6 lutego 2018 r.

Organizatorzy